Migraine, hoofdpijn

In de Chinese geneeskunde is er geen onderscheid in soorten hoofdpijn, maar wordt er gezocht naar de oorzaak waardoor deze ontstaat. Wel is bepalend is hoe, hoelang en waar de pijn zich manifesteert. Of er nevenverschijnselen als misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht, spanning en of andere oorzaken de hoofdpijn kunnen veroorzaken.
Naar schatting heeft in Nederland 0,5 tot 5% van de mensen last van migraine. Bij vrouwen komt migraine tweemaal zo vaak voor als bij mannen. Dit komt waarschijnlijk door verschillen in de hormoonhuishouding.