Verder nog..... 

Per behandeling vindt er een registratie van uw medische en administratieve gegevens plaats. Deze registratie valt binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Bij Acupunctuur Praktijk Zonnewiel Tilburg wordt zeer zorgvuldig omgegaan met uw gegevens.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen deze gegevens nooit doorgegeven worden aan derden.

Privacyverklaring  

Er wordt van u als cliënt verwacht, dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

De naalden die gebruikt worden zijn steriel verpakt en dienen voor eenmalig gebruik.

Acupunctuur Praktijk Zonnewiel Tilburg stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Laat geen jassen en andere persoonlijke bezittingen achter in de wachtkamer.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over het verloop van uw behandeling in Acupunctuur Praktijk Zonnewiel Tilburg, dan vraag ik u om mij dit direct te melden. Mochten u en ik niet samen in staat zijn om tot een oplossing van uw klacht te komen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij beroepsvereniging Zhong.

Ook kunt u zich in geval van een klacht rechtstreeks richten tot de Klachtencommissie; Koepel Alternatieve Behandelwijzen:

klik hier om naar deze website te gaan 

Mocht deze klacht gaan over de verwerking van uw persoongegevens kunt u zich ook rechtstreeks richten tot autoriteit persoonsgegevens:

klik hier om naar deze website te gaan

 

 

Collegae die ik aanbeveel:

Guus van den Ekart
Complementaire geneeswijzen
Berlicum
www.guusvandenekart.nl

Jitske Dijkstra
Shiatsu
Berlicum
www.jitskedijkstra.nl

Sigrid Droste
Acupunctuur, Shiatsu, Fytotherapie
Eindhoven
www.sigriddroste.nl

Ruud Claassen
Acupunctuur, Tuina
's-Hertogenbosch
www.qingzu.nl

Connie Nagtzaam
Energetisch therapeut en Medium
Tilburg
www.conniemahieu.nl

Ben Schellekens
Acupunctuur, Kruiden
Sint Michielsgestel
www.acupunctuurben.nl

Nicole Stoopen
Acupunctuur
Gilze 
www.acupunctuurstoopen.nl